Blisko 5 mln złotych kary nałożonej przez UOKIK na Deutsche Bank

Sie 25, 2020

Dokładnie 4 913 850 PLN kary nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z praktyką Deutsche Banku stosowaną przy wydawaniu zaświadczeń przedstawiających historię spłaty kredytu.

Zaświadczenia o historii spłaty kredytu Deutsche Bank

Przypominamy, że zaświadczenia te są pomocne w sprawach sądowych przeciwko Bankowi (umożliwiają wyliczenia nadpłaty przy „odfrankowieniu” umowy jak również rozliczenie z bankiem przy unieważnieniu umowy). Jak stwierdził Prezes UOKIK postanowienia umowne stosowane przez Deutsche Bank godzą w interesy ekonomiczne konsumentów. Stanowią one jeden z wielu przykładów strategii Banku mającej na celu zniechęcenie kredytobiorcy do wystąpienia na drogę postępowania sądowego w sprawach dotyczących kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej. Co niezmierne ważne Prezes UOKIK zwrócił uwagę na to, że Bank powinien być postrzegany jako instytucja zaufania publicznego i nie powinien wykorzystywać swojej pozycji względem konsumentów. Decyzja UOKIK oznacza, że postanowienia stosowane przez Deutsche Bank zostały uznane za niedozwolone, w związku z czym UOKIK zakazał ich dalszego stosowania. Bank ma teraz obowiązek poinformowania kredytobiorców, którzy zwracali się o wydanie stosowanego zaświadczenia o rozstrzygnięciu Prezesa UOKIK. Komunikat pojawi się również na stronie Banku. Decyzja UOKIK jest nieprawomocna, co oznacza, że Deutsche Bankowi przysługuje odwołanie. Jeśli decyzja UOKIK się uprawomocni będzie ona stanowiła prejudykat, co oznacza, że klauzule niedozwolone wykorzystywane przez Bank będą powszechnie uznawane przez sądy za abuzywne. To z kolei oznacza, że kredytobiorcy na tej podstawie będą mogli domagać się zwrotu części kosztów poniesionych w związku z wydaniem takiego zaświadczenia. Z naszych ustaleń wynika, że Prezes UOKIK prowadzi postępowania wyjaśniające wobec czterech kolejnych banków, które podobnie jak Deutsche Bank żądają wygórowanych opłat za wydanie zaświadczeń obrazujących historię spłaty kredytu. Rozstrzygnięcia UOKIK z całą pewnością będą wpływać na „ucywilizowanie” sektora bankowego, należy się zatem spodziewać w niedalekiej przyszłości podobnych rozstrzygnięć wobec innych banków.

Kliknij, aby ocenić post.
Ilość głosów: 2, Średnia: 5