Kolejne kary finansowe nałożone na banki przez Prezesa UOKIK

wrz. 25, 2020

Zgodnie z naszymi przewidywaniami, po kolejnych sygnałach od kredytobiorców, Prezes UOKIK wydał kolejne trzy decyzje nakładające kary finansowe na trzy banki tj. BNP Paribas – 26,6 mln złotych, Santander Bank 23,6 mln złotych, Bank Millennium – 10,5 mln złotych. Kary te zostały nałożone przez Prezesa UOKIK-u Tomasza Chróstnego za stosowanie przez w/w banki klauzul niedozwolonych w aneksach do umów kredytowych (indeksowanych do waluty obcej CHF/EUR), jednocześnie Prezes zakazał ich dalszego stosowania.

Przyczyny abuzywności postanowień aneksów do umów kredytowych

Postanowienia występujące w aneksach tychże banków zostały uznane przez Prezesa UOKIK za abuzywne z powodu nieprecyzyjnego określenia zasad ustalania kursów walut obcych w oparciu o które przeliczane są raty kredytu. Zakwestionowane zapisy aneksów umożliwiały bankom subiektywne (dowolne) kształtowanie kursów walutowych, które mają swoje przełożenie na wysokość rat kredytu. Kryteria dotyczące ustalania tzw. spreadu walutowego w sposób rażący naruszają interesy konsumentów. Wynika to przede wszystkim z faktu, że kredytobiorcy nie posiadają możliwości sprawdzenia w jaki sposób banki wpływają na ustalanie wysokości kursów walut obcych znajdujących się w ich wewnętrznych tabelach kursowych. To z kolei uniemożliwia kredytobiorcom weryfikację czy naliczone raty nie są zbyt wysokie (faktem jest, że klienci płacą zawyżone raty kredytu). Tymczasem zasady ustalania zobowiązań finansowych muszą być przejrzyste, uczciwe a przede wszystkim weryfikowalne dla konsumentów (wynika to z przepisów prawa polskiego jak i europejskiego.

Pojęcie „średniego kursu walutowego na rynku międzybankowym”

Biorąc pod uwagę ogół spraw „frankowych” tajemnicą Poliszynela jest, że banki w umowach kredytów indeksowanych/denominowanych (a także w aneksach to tych umów) przyznały sobie jednostronne prawo do wpływania wysokości kursu kupna/sprzedaży walut obcych w tabelach kursowych. Kursy te ukaranych bankach przez Prezesa UOKIK były ustalane w oparciu o niewystępujące w przepisach prawa pojęcie „średniego kursu walutowego na rynku międzybankowym”. Nadto klienci banków nie mieli wiedzy gdzie szukać w/w kursów z uwagi na odesłanie do serwisu Reuters. Zapisy o sposobie ustalania kursów nie precyzowały, o którą dokładnie stronę tego serwisu chodzi jak również nie informowały, że dostęp do tego serwisu jest płatny a przede wszystkim, że dostęp do nich mają wyłącznie instytucje finansowe. Takie postępowanie naszym zdaniem narusza także zasady współżycia społecznego tj. zasadę lojalności kontraktowej.

Skutki decyzji Prezesa UOKIK dla kredytobiorców

Po uprawomocnieniu się (decyzje jak na razie są nieprawomocne bankom przysługuje od nich odwołanie) decyzji Prezesa UOKIK ukarane banki będą musiały powiadomić swoich klientów, że postanowienia aneksów uznane za niedozwolone są niewiążące dla konsumentów. W tym miejscu przypominamy, że tożsame decyzje Prezes UOKIK wydał wcześniej wobec następujących banków: Deutsche Banku (7 mln zł kary), Getin Banku (blisko 13,5 mln zł kary). Natomiast w niedalekiej przyszłości należy spodziewać się kolejnych decyzji o karach finansowych albowiem UOKIK prowadzi postępowania wobec kolejnych czterech banków tj.: PKO BP, BPH, Raiffeisen Bank International oraz Pekao SA.
Kredytobiorco, jeśli masz kredyt indeksowany/denominowany do waluty obcej CHF/EUR/USD bądź innej nie czekaj pozwól sobie pomóc w walce z nieuczciwymi praktykami banków.

Kliknij, aby ocenić post.
Ilość głosów: 2, Średnia: 5