Korzystne rozstrzygnięcie dla Klienta kancelarii MSN Legal

kw. 16, 2021

Prawomocne postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia w sprawie przeciwko PKO Bank Polski S.A. w sprawie unieważnienia umowy o kredyt mieszkaniowy Nordea – Habitat

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że na skutek złożonego przez naszą Kancelarię zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie o sygn. akt: XXV C 3485/20 w przedmiocie oddalenia wniosku o zabezpieczenie roszczenia, Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 31 marca 2021 roku, sygn. akt: XXV Cz 18/21 w składzie 3 sędziów postanowił zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że:

udzielił powodom zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego o ustalenie nieważności umowy poprzez zawieszenie obowiązku dokonywania przez powodów spłat rat kredytu oraz innych świadczeń pieniężnych wynikających z zawartej z poprzednikiem prawnym pozwanego do dnia uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie.

Przedmiotowe orzeczenie jest prawomocne! Oznacza to, że pozwany bank nie może go już zaskarżyć, a kredytobiorcy, aż do prawomocnego zakończenia procesu nie będą zobowiązania do uiszczania na rzecz banku żadnych świadczeń pieniężnych (w szczególności rat spłaty kredytu) co stawia ich w bardzo komfortowej sytuacji a Nam daje ogromną satysfakcję i motywację do dalszej ciężkiej pracy!

Ogromnie cieszymy się, że Sąd rozpatrujący przygotowane przez naszą Kancelarię zażalenie podzielił naszą argumentację prawną odnośnie zasadności udzielenia zabezpieczenia roszczenia naszych Klientów.

Jednocześnie składamy serdecznie gratulację naszym wspaniałym prawnikom z działu prawa bankowego!

Kliknij, aby ocenić post.
Ilość głosów: 2, Średnia: 5