Kolejny sukces w 2021 roku naszej Kancelarii w sprawie przeciwko mBank S.A. !!!

sty 13, 2021

„Nadzabezpieczenie” w umowie kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem CHF

Sprawa Klienta naszej Kancelarii dotyczyła kwestii tzw. nadzabezpieczenia w umowie kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „MULTIPLAN” waloryzowanego kursem CHF zawartej z BRE Bankiem S.A. (obecnie: mBank S.A.). Łączna kwota zabezpieczenia hipotecznego przysługująca bankowi wynosiła ponad  1 mln PLN.

 Nadzabezpiecznie jest stanem nadmiernego i zbędnego zabezpieczenia prawnego, który nie znajduje ekonomicznego uzasadnienia w konkretnej sprawie (szerzej na temat nadzabezpieczenia pisaliśmy w naszym wcześniejszym artykule pt.: „(Nad)zabezpieczenie w umowach „kredytów frankowych” jako podstawa do unieważnienia  umowy”.

Bank zastosował niedopuszczalne ,,nadzabezpieczenie’’ w umowie kredytu frankowego

Przygotowany przez nas wniosek o zwolnienie zabezpieczenia hipotecznego jednej z dwóch nieruchomości, na której bank ustanowił hipotekę został uwzględniony przez mBank S.A. w całości. Sprawa trwała nieco ponad miesiąc i zakończyła się pełnym sukcesem naszej Kancelarii na etapie przedsądowym. Bank przysłał naszemu Klientowi oświadczenie, w którym poinformował, że zrzeka się przedmiotowej hipoteki i wyraża zgodę na jej wykreślenie. Co więcej bank nie zażądał w zamian za zdjęcie zabezpieczenia hipotecznego z nieruchomości żadnego innego zabezpieczenia (np. w postaci przystąpienia do długu innej osoby).

Jeśli są Państwo w podobnej sytuacji jak nasz Klient i chcieliby Państwo uzyskać pomoc w nierównej walce z bankiem serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Kliknij, aby ocenić post.
Ilość głosów: 3, Średnia: 5