Siła wyższa a przedawnienie w dobie COVID

Mar 8, 2020

Czy do przerwania przedawnienia wystarczy siła wyższa (pandemia wirusa SARS-CoV-2) lub zasady współżycia społecznego (art. 5 kc)? Niekoniecznie.

Zgodnie z art. 121 pkt. 4 k.c. bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, co do wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju – przez czas trwania przeszkody. W chwili obecnej nie wprowadzono stanu nadzwyczajnego w rozumieniu art. 228 ust. 1 Konstytucji (o czym pisaliśmy w poprzednich aktualnościach: wyjątkowego, wojennego lub klęski żywiołowej), co może być potraktowane jako niewystąpienie siły wyższej. Eksperci wskazują, że mimo ograniczeń w funkcjonowaniu sądów, nadal można składać do sądów pozwy – również w formie elektronicznej, a to już spowoduje przerwanie biegu przedawnienia.

A co z zasadami współżycia społecznego? Według art. 5 Kodeksu cywilnego nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tegoż prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Teoretycznie istnieje zatem możliwość powołania się na zasady współżycia społecznego przez kredytobiorcę, któremu z powodu pandemii przedawniło się roszczenie frankowe (bo nie mógł wnieść pozwu do sądu np. w kwietniu), a bank podniósłby zarzut przedawnienia w sprawie wytoczonej po epidemii. Podobnie jednak jak w przypadku siły wyższej, rozwiązanie to niesie ze sobą ryzyko kolejnych sporów sądowych o rzeczywistą niemożliwość wytoczenia powództwa wcześniej, wykładnie woli, itp. co powoduje niepewność tego rozwiązania i może powodować kolejne spory sądowe.

Frankowicze, których roszczenia mogą się przedawnić, a którzy nie zdecydowali się jeszcze na dochodzenie swoich praw na drodze sądowej, winni doprowadzić do jak najszybszego skutecznego przerwania biegu terminu przedawnienia. Bieg przedawnienia może zostać wstrzymany na zasadach ogólnych, np. poprzez wniesienie sprawy do sądu.

Kliknij, aby ocenić post.
Ilość głosów: 3, Średnia: 5