Sukces naszej Kancelarii – Sąd Okręgowy w Krakowie postanowił udzielić zabezpieczenia Klientom naszej kancelarii w sprawie przeciwko Millennium Bank S.A.!

sty 27, 2021

Niezmiernie Nam miło Państwa poinformować, że nasza Kancelaria może pochwalić się kolejnym sukcesem. W prowadzonej przez Nas sprawie przeciwko Millennium Bank S.A. Sąd Okręgowy w Krakowie postanowieniem z dnia 16 grudnia 2020 roku postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu Millekredyt Dom zawartej przez naszych Klientów z bankiem Millennium S.

Wniosek o zabezpieczenie roszczenia dotyczący ustalenia nieważności kredytu został uwzględniony w całości

W postanowieniu z dnia 16 grudnia 2020 roku Sąd postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu o Millekredyt Dom, w ten sposób, że Powodowie nie będą zobowiązani do spłat rat kredytu od dnia wniesienia pozwu do dnia uprawomocnienia orzeczenia kończącego niniejszą sprawę. Natomiast Pozwany bank nie będzie mógł złożyć oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytu, ani umieścić w Systemie Bankowym informacji o niespłaceniu kredytu przez Powodów od dnia wniesienia pozwu do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego sprawę.

Takie zabezpieczenie zapewnia Kredytobiorcą dochodzącym swoich praw w Sądzie przeciwko bankowi najbardziej komfortową sytuacje ponieważ od dnia wniesienia pozwu uzyskują oni realną ekonomiczną korzyść (nie muszą spłacać wysokich rat kredytu przez czas trwania procesu).Jeśli myślą Państwo o wystąpieniu na drogę sądową przeciwko bankowi, w którym mają Państwo zaciągnięty kredyt denominowany/indeksowany do waluty obcej i chcielibyście podobnie jak nasi Klienci uzyskać zabezpieczenie w postaci wstrzymania rat spłat kredytu na czas trwania procesu – zapraszamy Państwa serdecznie do kontaktu.

Kliknij, aby ocenić post.
Ilość głosów: 2, Średnia: 5