Zaprzestanie publikacji wskaźników referencyjnych z rodziny LIBOR (CHF, EUR,GBP, JPY z końcem 2021 roku) – co dalej z umowami kredytów frankowych

paź 6, 2021

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) poinformował (08 marca 2021 roku), że brytyjski organ nadzoru Financial Conduct Authority (FCA) w dniu 05 marca 2021 roku ogłosił o całkowitym zaprzestaniu opracowywania wskaźników referencyjnych: LIBOR CHF (z końcem 2021 roku, LIBOR EUR (z końcem 2021 roku). LIBOR GBP, LIBOR JPY (z końcem 2021 roku), LIBOR USD (z dniem 30 czerwca 2023 r.).
Jednocześnie FCA poinformował, że w odniesieniu do wybranych kluczowych terminów LIBOR GBP, JPY, USD (1M, 3M, 6M) planowane są działania nadzorcze w celu nakazania administratorowi IBA (ICE Benchmarks Administration – administrator odpowiedzialny za opracowywanie wskaźników referencyjnych z rodziny LIBOR) publikowania tzw. syntetycznego wskaźnika referencyjnego w celu umożliwienia rynkowi finansowemu wygaszenia portfela umów i produktów opartych na tych wskaźnikach. FCA nie będzie podejmować działać w stosunku do wskaźnika LIBOR CHF.

Interwencja Ministerstwa Finansów oraz UKNF w sprawie wyznaczenia zamiennika dla Libor

Ministerstwo Finansów oraz UKNF ogłosiły, że zwrócą się do Komisji Europejskiej w celu wyznaczenia zamiennika dla wybranych terminów wskaźnika LIBOR CHF (stosowanego powszechnie w kredytach indeksowanych i denominowanych do waluty obcej CHF) z wnioskiem dotyczącym wyznaczenia zamiennika dla wybranych terminów ww. wskaźnika.

Konsekwencje zmiany wskaźnika LIBOR CHF w umowach kredytów frankowych

Z całą pewnością zastąpienie wskaźnika referencyjnego LIBOR CHF innym wskaźnikiem będzie wymagało uzyskania pisemnej zgody od kredytobiorcy przez bank (podpisywania stosownego aneksu do umów kredytu). Natomiast pytaniem otwartym pozostaje co w przypadku, gdy kredytobiorca nie wyrazi zgody na podpisanie stosownego aneksu do umowy. Jak się wydaje w takiej sytuacji umowa kredytu nie mogłaby dalej funkcjonować bez wskaźnika mającego wpływ na wysokość oprocentowania umowy kredytu (nastąpiłoby zatem jej wygaśnięcie). Mając powyższe na względzie, bardzo możliwym rozwiązaniem w obliczu zbliżającego się chaosu na rynku finansowym jest interwencja ustawodawcy (rozwiązanie systemowe).Należy także zauważyć, że niektóre banki (w tym gronie Raiffeisen Bank International AG S.A. oraz Bank BPH S.A.) stosowały w swoich umowach LIBOR CHF ustalany przez BBA (British Bankers’ Association) pomimo faktu, że stawka ta nie jest publikowana od 2014 roku. Powyższa praktyka powinna skutkować całkowitym unieważnieniem umowy kredytu (vide: wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. akt: XXV C 2879/18).

Kliknij, aby ocenić post.
Ilość głosów: 2, Średnia: 5