mBank

dawniej: BRE BANK, MULTIBANK

Szczegóły

Wyroki Unieważniające

 1. Kredyty Indeksowane:
  1. Sąd Okręgowy w Łodzi Wyrok z 17 lipca 2018 r., sygn. akt II C 1417/16 | Wyrok Prawomocny
  2. Sąd Okręgowy w Łodzi Wyrok z 30 maja 2018 r., sygn. akt II C 110/16
  3. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia Wyrok z 22 maja 2018 r., sygn. akt VI C 1881/17
  4. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia Wyrok z 10 kwietnia 2018 r., sygn. akt VI C 1316/17
  5. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia Wyrok z 15 marca 2018 r., sygn. akt VI C 1161/17
  6. Sąd Okręgowy w Łodzi Wyrok z 12 lutego 2018 r., sygn. akt III Ca 1709/17
  7. Sąd Okręgowy w Warszawie Wyrok z 6 sierpnia 2019 r., sygn. akt XXVII Ca 1821/18 | Wyrok Prawomocny
  8. Sąd Okręgowy w Łodzi Wyrok z 24 grudnia 2018 r., sygn. akt III Ca 1969/17 | Wyrok Prawomocny
  9. Sąd Okręgowy w Warszawie Wyrok z 23 listopada 2018 r., sygn. akt I C 1267/17
  10. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia Wyrok z 6 listopada 2018 r., sygn. akt VI C 1209/17
  11. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieście Wyrok z 29 października 2018 r., sygn. akt I C 4125/17
  12. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieście Wyrok z 26 września 2018 r., sygn. akt VI C 1396/16
  13. Sąd Okręgowy w Łodzi Wyrok z 30 lipca 2018 r., sygn. akt I C 420/17

Szczegóły

Wyroki Odfrankowienie

 1. Kredyty Indeksowane:
  1. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia Wyrok z 19 lipca 2019 r., sygn. akt I C 1632/18
  2. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieście Wyrok z 14 czerwca 2019 r., sygn. akt VI C 1927/18
  3. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieście Wyrok z 24 kwietnia 2019 r., sygn. akt I C 2634/18
  4. Sąd Okręgowy w Łodzi Wyrok z 17 lipca 2018 r., sygn. akt II C 1417/16
  5. Sąd Okręgowy w Łodzi Wyrok z 30 maja 2018 r., sygn. akt II C 110/16.
  6. Sąd Okręgowy w Łodzi Wyrok z 24 grudnia 2018 r., sygn. akt III Ca 1969/17 Wyrok Prawomocny
  7. Sąd Okręgowy w Łodzi Wyrok z 21 maja 2018 r., sygn. akt 1 C 620/17
  8. Sąd Okręgowy w Łodzi Wyrok z 27 kwietnia 2018 r. sygn. akt II C 68/16

Szczegóły

Klauzule niedozwolone

mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 2015-12-28, numer decyzji: DDK-20/2015

Rodzaj praktyki: Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

„I. Na podstawie art. 26 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184), po przeprowadzeniu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów sprzeczne z umowami o kredyt hipoteczny wyrażony/denominowany/indeksowany we frankach szwajcarskich zawartymi z konsumentami nieuwzględnianie przez mBank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy obliczaniu wysokości oprocentowania tych kredytów, które to oprocentowanie zostało określone w ww. umowach jako suma stawki bazowej LIBOR i marży kredytu, ujemnej stawki bazowej LIBOR, w sytuacji, gdy wartość bezwzględna tej stawki jest większa niż wysokość zastrzeżonej w ww. umowach marży kredytu, mimo że suma odsetek należnych dotychczas oraz w bieżącym okresie rozliczeniowym wynikającym z umów przekracza 1 grosz, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 171, poz. 1206 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów i nakazuje zaniechanie jej stosowania.

 1. Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184), po przeprowadzeniu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakłada na mBank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie: 1. obowiązek usunięcia – w ciągu trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się przedmiotowej decyzji – trwających skutków naruszenia wskazanego w punkcie I sentencji decyzji poprzez: przeliczenie oprocentowania w umowach kredytu wskazanych w punkcie I sentencji decyzji, wykonywanych w dacie uprawomocnienia się niniejszej decyzji, z uwzględnieniem ujemnej stawki bazowej LIBOR dla okresów rozliczeniowych w których wartość bezwzględna tej stawki była większa niż wysokość zastrzeżonej w ww. umowach marży kredytu, a suma odsetek należnych dotychczas oraz w okresie rozliczeniowym, w którym zostanie dokonane przeliczenie, przekraczała 1 grosz i dokonanie zwrotu na rzecz konsumentów różnicy między tak obliczonym oprocentowaniem kredytu a oprocentowaniem rzeczywiście pobranym;”

BRE BANK Spółka Akcyjna w Warszawie

Numer postanowienia: 5743 (data wpisu: 2014-08-05)

https://www.rejestr.uokik.gov.pl/wyszukiwanie.php?details=5720#details

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sygnatura akt: XVII AmC 1531/09 wyrok z dnia 2010-12-27

 „Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50.”

Prześlij umowę do bezpłatnej analizy lub skontaktuj się z nami

* - pola obowiązkowe

Pozwy Frankowicze

ul. Lawinowa 16
92 – 010 Łódź Polska

kancelaria@pozwy-frankowicze.pl

 

T: +48 505 962 891

T: +48 500 600 858

T: +48 666 150 164

Pozwy Frankowicze