Raiffeisen

dawniej: POLBANK

Szczegóły

Wyroki Unieważniające

  1. Wyroki Unieważniające:
   1. Kredyty Indeksowane:
    1. Sąd Apelacyjny w Poznaniu Wyrok z 9 kwietnia 2018 r., sygn. akt I Aca 1055/17 | Wyrok Prawomocny
    2. Sąd Okręgowy w Warszawie Wyrok z 19 lutego 2018 r., sygn. akt XXV C 1520/17
    3. Sąd Okręgowy w Warszawie Wyrok z 5 stycznia 2018 r. sygn. XXV C 1459/17
    4. Sąd Okręgowy Warszawa – Praga Wyrok z 7 kwietnia 2017 r., sygn. akt III C 1655/16
    5. Sąd Okręgowy w Warszawie Wyrok z 25 czerwca 2019 r., sygn. akt XXV C 3142/18
    6. Sąd Okręgowy w Warszawie Wyrok z 24 czerwca 2019 r., sygn. akt XXV C 2879/18
    7. Sąd Najwyższy Wyrok z 4 kwietnia 2019 r., sygn. akt III CSK 159/17
    8. Sąd Okręgowy w Warszawie Wyrok z 6 lutego 2019 r., sygn. akt XXV C 2912/18
    9. Sąd Okręgowy w Warszawie Wyrok z 1 lutego 2019 r., sygn. akt XXV C 2575/18
    10. Sąd Okręgowy w Warszawie Wyrok z 18 grudnia 2018 r., sygn. akt XXV C 2576/18
    11. Sąd Apelacyjny w Białymstoku Wyrok z 30 sierpnia 2018 r., sygn. akt I Aca 316/18 | Wyrok Prawomocny

   

  1. Kredyty Denominowane:
   1. Sąd Okręgowy w Warszawie Wyrok z 19 czerwca 2019 r., sygn. akt XXV C 763/19
   2. Sąd Okręgowy w Warszawie Wyrok z 26.10.2018 r., sygn. akt XXV C 711/17
   3. Sąd Apelacyjny w Szczecinie Wyrok z 25 maja 2018 r., sygn. akt I ACa 26/18 | Wyrok Prawomocny

Szczegóły

Wyroki Odfrankowienie

 1. Kredyty Indeksowane:
  1. Sąd Okręgowy w Warszawie Wyrok z 26 czerwca 2019 r., sygn. akt XXV C 2911/18
  2. Sąd Okręgowy w Warszawie Wyrok z 16 kwietnia 2019 r., sygn. akt XXV C
  3. Sąd Okręgowy w Częstochowie Wyrok z dnia 20 lutego 2019 r.,
  4. akt I C 556/18
  5. Sąd Okręgowy w Warszawie Wyrok z dnia 6 lutego 2019 r., sygn. akt XXV C 2912/18
  6. Sąd Okręgowy w Warszawie Wyrok z 18 maja 2018 r., sygn. akt XXV C 362/17
  7. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia Wyrok z 28 lutego 2018 r., sygn. akt VI C 876/17

Szczegóły

Klauzule niedozwolone

Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie,

https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 2016-12-30, numer decyzji: DDK-24/2016

Rodzaj praktyki: Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

„I. Na podstawie art. 27 ust. 1 w związku z art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 184 ze zmianami), po przeprowadzeniu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów działania Raiffeisen Bank Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie polegające na wywodzeniu skutków prawnych dla konsumentów z faktu przesłania do nich pism z informacją, że dokonana została jednostronna zmiana umów o kredyt hipoteczny lub pożyczkę wyrażonych / denominowanych / indeksowanych we frankach szwajcarskich w zakresie zasad obliczania wysokości oprocentowania, polegająca na wprowadzeniu do regulaminów kredytu hipotecznego lub regulaminów pożyczki postanowienia zgodnie z którym wartość stawki bazowej nie może być mniejsza niż 0%, w sytuacji gdy dokonanie takiej zmiany nie było możliwe ze względu na fakt, iż jest to istotny element umowy, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 r. Nr. 171, poz. 1206 ze zmianami) oraz godzi w zbiorowy interes konsumentów i stwierdza zaniechanie jej stosowania z dniem 21 stycznia 2015 r. II. Na podstawie art. 26 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 184 ze zmianami), po przeprowadzeniu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów działania Raiffeisen Bank Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie polegającej na sprzecznym z umowami o kredyt hipoteczny lub pożyczkę wyrażonych / denominowanych / indeksowanych we frankach szwajcarskich zawartymi z konsumentami nieuwzględnianiu przy obliczaniu wysokości oprocentowania tych kredytów lub pożyczek ujemnej stawki bazowej LIBOR, w sytuacji, gdy wartość bezwzględna tej stawki jest większa niż wysokość zastrzeżonej w ww. umowach marży kredytu lub pożyczki, mimo że suma odsetek należnych dotychczas oraz w bieżącym okresie rozliczeniowym wynikającym z umów przekracza 1 grosz, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 171, poz. 1206 ze zmianami) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów i nakazuje zaniechanie jej stosowania.”

Prześlij umowę do bezpłatnej analizy lub skontaktuj się z nami

* - pola obowiązkowe

Pozwy Frankowicze

ul. Lawinowa 16
92 – 010 Łódź Polska

kancelaria@pozwy-frankowicze.pl

 

T: +48 505 962 891

T: +48 500 600 858

T: +48 666 150 164

Pozwy Frankowicze